Med eSenterets websjekk får du en grundig gjennomgang av ditt nettsted gjennomført av en av våre rådgivere. Vi ser på alt fra om du skriver riktig for nett, om det er mange tekniske feil på siden, om du treffer dine målgrupper, hvor synlig du er på søkemotorer med mer.

For hvem?
eSenterets WebSjekk er en generell nettsidetest som er egnet for de aller fleste typer nettsider. For reiselivsbedrifter har vi utviklet en bransjerettet nettest, skreddersydd for næringen.

Innhold

  • Søkbarhet
  • Innhold – skrive for web
  • Design
  • Navigering
  • Dialog
  • Teknisk
  • Evt e-handel/online booking
  • Sjekk sosiale medier

Pris
Websjekk inkl. sjekk sosiale medier kr 4.400,- + mva

Du får tilsendt en oversiktlig og grundig rapport på 18-25 sider som gir deg status, forslag til tiltak og hva du bør prioritere først.I tillegg en times rådgivning/gjennomgang av websjekken via nett (Skype el.l.) eller telefon.

Bestilling
Ta kontakt med eSenteret ( hallstein@esenteret.org/ + 47 98 22 00 07) hvis du vil høre mer om dette eller vil bestille websjekken.

Del side