Hvordan lykkes på nett – påbygging

Kurset «Hvordan lykkes på nett – påbygging» er et påbyggingskurs til kurset «Hvordan lykkes på nett», som har vært kjørt av eSenteret på vegne av Innovasjon Norge siden høsten 2010.

For bedrifter har satsingen på nett vært preget av at vi er inne i en lærings og modningfase med mye prøving og feiling. Nå er tiden for å sette tiltakene en jobber med i system og få mer ut av tid og penger vi investerer på nett. Kursdeltakerne vil lære å lage en plan for hvordan jobbe mer effektivt på nett, og hvordan lage konkrete handlingsplaner med mål.

Kursene gjennomføres fra lunsj til lunsj, og er en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser med egen bedrift. Kurset går i dybden på enkelttemaer som ble lettere berørt i grunnkurset, og deltakerne vil i tillegg lære å lage planer for å jobbe mer målrettet.

Kursholdere eSenteret; Hallstein Søvik og Linda Løvfall

Kursholdere eSenteret; Hallstein Søvik og Linda Løvfall

Læringsmål:

  • Overordnet ønsker vi at bedrifter og destinasjoner skal bli mer bevisst på hvorfor de gjør hva på nett enten det gjelder nettsidene, sosiale medier og ulike former for nettbaserte kampanjer. Derfor vil vi introdusere noen enkle planleggingsverktøyer slik at de kan lage en strategi og en konkret handlingsplan for arbeidet fremover.
  • I tillegg vil vi i det videregående kurset gjøre noen dypdykk på emner som så vidt er berørt i det grunnleggende kurset.

Hvem passer kurset for?

  • Bedrifter som har tatt grunnkurset
  • Bedrifter med tilsvarende forkunnskaper

Kurset passer godt for ledere, mellomledere, markedsansvarlige og webansvarlige i små og mellomstore reiselivsbedrifter. Det er en fordel å delta med mer enn én deltaker, gjerne både daglig leder/markedsansvarlig og den som er webansvarlig.

Ta kontakt så hjelper vi deg til å få arrangert kurs i ditt område!
Telefon: 98220007, e-post: hallstein’snabelhale’esenteret.org

Del side