Som første region i landet opprettet Telemark i 2007 et Kompetansesenter for elektronisk forretningsdrift. Det ble etablert som et prosjekt støttet av Innovasjon Norge (sentralt, Telemark og Buskerud), Telemark Fylkeskommune, Buskerud Fylkeskommune og Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU), i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Senteret ble lokalisert i Bø i Midt-Telemark, med Midt-Telemark Næringsutvikling og Hallstein Søvik som prosjektleder. Prosjektet hadde Telemark og Buskerud som nedslagsområde.

Formål
eSenteret ble opprettet for å bistå næringslivet med uavhengig kompetanseformidling og rådgivning om elektronisk forretningsdrift. eSenteret deltok i lokale og nasjonale kompetansenettverk for å sikre at regionens bedrifter hele tiden skulle ha tilgang til oppdatert kunnskap og den nyeste informasjonen om utviklingen innenfor elektronisk forretningsdrift.

Videreføring
Prosjektet ble avsluttet desember 2010, men blir nå videreført som uavhengig nettverksorganisasjon med individuelle rådgivere med bred kompetanse innen online markedsføring og drift. Nedslagsområdet er nå utvidet til å gjelde hele landet med rådgivere spredd geografisk både når det gjelder fysisk plassering og kompetanse/erfaring.

Del side